Privacybeleid

 

Dit is het privacybeleid van:

WASMij
Kastanjelaan 6
7241 DZ Lochem
Nederland
KvK: 52321584
BTW: 137456670B01

 

INLEIDING

Voor WASMij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. WASMij is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Dit Privacybeleid is voor het laatst aangepast op 11 juli 2013.

 

VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door onze klanten worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Een klant kan ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van een bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellingsgegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.

 

REGISTRATIESYSTEEM

Voor bepaalde onderdelen van deze website dient een klant zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door de klant gekozen gebruikersnaam en opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder gedane bestellingen. Wij bewaren deze gegevens zodat een klant deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij onze klanten kunnen contacteren in het kader van uitvoering van koopovereenkomsten, facturering en betaling en om onze klanten een overzicht van door hun gekochte producten te kunnen geven.

Wij zullen de aan de gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die een klant met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder de naam en adresgegevens van onze klant om een bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer een klant met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wil betalen, geven we de kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Elke gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Een klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer een klant vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient hij/zij ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen onze klanten en onze website wordt afgeschermd wanneer zij op onze website persoonsgegevens, zoals bij het registreren en bestellen, verstrekken. De SSL verbinding is eenvoudig te herkennen in de browserbalk. Het internetadres begint dan met https:// in plaats van http://. De extra s staat voor secure, of wel beveiligd. 

 

E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

Als een klant een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die hij/zij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Het e-mailadres van een klant wordt alleen met expliciete toestemming van de klant toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee een klant zich kan afmelden. Het abonneebestand van WASMij wordt niet aan derden verstrekt.

 

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van bezoekende computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Informatie over websitebezoek kan samen met de persoonlijke gegevens van bezoekers worden opgeslagen op  de computer van de bezoeker. Deze informatie kan door websitebeheerders worden uitgelezen. Dit gebeurt met behulp van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van een computer van een bezoeker wordt opgeslagen.

Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites klanten informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld het surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als de klant hiervoor toestemming geeft. Een nadeel van de cookiewet is dat internetters ook om toestemming wordt gevraagd als hun privacy niet in het geding is. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies. Burgers ondervinden daardoor onnodig hinder van pop-ups. Daarom wil minister Kamp van Economische Zaken de cookiewet aanpassen. Door de versoepeling wordt internetters alleen om toestemming gevraagd als dit ook echt in het belang is van de privacybescherming.

 In hoofdlijnen zijn cookies namelijk in twee soorten te onderscheiden. De eerste soort zijn cookies die voorkeuren (zoals taalinstellingen) en ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer een bezoeker op de betreffende website in de toekomst terugkeert. Het tweede type cookies zijn cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Al deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling, gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken. Voor dit soort cookies is cookiewet in het leven geroepen.

Wij gebruiken bij het aanbieden van onze diensten echter alleen het eerste type cookies. Volgens de Telecommunicatiewet zijn wij daardoor niet verplicht om aan onze bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om onze bezoekers en klanten niet onnodig lastig te vallen met vensters of berichten die om toestemming vragen voor het gebruik van cookies.

Tip: Wanneer een bezoeker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen dan kan deze zijn/haar browser zo instellen dat er tijdens het winkelen bij bijvoorbeeld WASMij geen cookies opgeslagen worden. Het merendeel van alle browers biedt deze mogelijkheid.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Dit privacybeleid van WASMij is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Wij raden bezoekers en klanten aan het privacybeleid of de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wij raden onze klanten en bezoekers aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat zij van eventuele wijzigingen op de hoogte zijn.

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN KLANTGEGEVENS

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kan men te allen tijde richten aan ons via:

Per post
WASMij
Kastanjelaan 6
7241 DZ Lochem
Nederland

Of per telefoon of e-mail
Telefoon: +31(0)573-743100 (lokaal tarief)

WASMij is een onderdeel van DuWaal en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52321584.

 

View Mobile / Standard